سروش صحت ، نویسنده، کارگردان و مجری برنامه « کتاب باز » با انتشار تصویر متفاوتی از خود و یک نویسنده معروف در صفحه‌اش نوشت:

"چه خوب بود اگر مارک تواین را که یکی از نویسنده‌های محبوبم هست ، می‌دیدم . این طرح را دوست ندیده ام متین تیموری کشیده است. آدم های زیادی هستند که دلم می خواست می دیدمشان و آهنگ صدایشان را می شنیدم و یواشکی نحوه نشستن‌شان را زیر نظر می گرفتم وموقع حرف زدن به چشم ها و دست ها و کفش ها و جوراب هایشان نگاه می کردم. شما دلتان می خواست چه کسی یا کسانی را می دیدید و چه چیزی از آنان می پرسیدید؟"

پست جدید سروش صحت