نجم‌الدین شریعتی ، مجری برنامه مذهبی «سمت خدا» تصویر جدیدی از خود را در صفحه شخصی‌اش به اشتراک گذاشته و نوشته است:

"اگر گریان به دیوار حرم تکیه نمی‌دادم

کدامین کوه طاقت داشت این حال پریشان را !؟

به آقا گفتم:

حال این روزهای ما تعریفی ندارد.

نگاهی، لطفی، مرحمتی...

امام ریٔوف!

طاقت ما هم حدی دارد.

ما آن برکه های کوچکی هستیم که

با پرتاب سنگی به‌هم می ریزیم.

حالا کو تا دریا شدن...

به پایان آمد این دفتر

حکایت همچنان باقی‌ست

برای مردمم سلامت خواستم

و وسعت رزق و معیشت "

 

/نجم الدین شریعتی