مریم خدارحمی ، بازیگر سینما و تلویزیون تصویری از خود را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد و نوشت:

"و خدا گفت دشمنت را دوست بدار
و من اطاعت کردم
و عاشق خودم شدم
"جبران خلیل جبران""

مریم خدارحمی