نیما رئیسی گوینده و بازیگر ایرانی متولد ۱۳۵۹ با حضور خود در برنامه « همرفیق » با مجریگری شهاب حسینی ، از استعداد خود در زمینه خوانندگی پرده برداشت.