محمد مسلمی ، بازیگر حوزه کودک و نوجوان، تصویری متفاوت از خود با لباس پلیس راهنمایی رانندگی منتشر کرد.

 

فعالیت هنرمندان در شبکه های اجتماعی