ادمین صفحه شخصی گوهر خیراندیش با انتشار این ویدئو نوشت:

با سلام آدمین بانو » گوهر خیراندیش» هستم

این فیلم کوتاه شرح حال ایشان در این روزهاست .

ایشان ضمن قدر دانی از همه مردم عزیز بابت دعاهای خیرشان و دوستان و همکاران ؛ تشکر ویژه ای از کادر درمان، پرسنل زحمت کش ، مدیریت بیمارستان جناب اقای دکتر« سروش» ، دکتر معالج ِریه جناب اقای «مهدی یدالله زاده» و دکتر معالج کرونای ایشان جناب دکتر« پیام طبرسی تشکر و قدردانی میکنند.