مهدی مولایی همکار علی رضوانی ، گفت:علی رضوانی به کرونا مبتلا شده  و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

وی افزود: حال عمومی او خوب است.

گفتنی است علی رضوانی خبرنگار صداو سیما و مجری برنامه بدون تعارف ۲۰:۳۰ است.

 

مجری «بدون تعارف» کرونا گرفت

علی رضوانی