تبریک پیمان معادی به پژمان جمشیدی برای کاندید شدن نامش بعنوان نقش مکمل مرد در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر 

 

S6912720.png