نوید محمدزاده باز هم در جشنواره فیلم فجر با تیپی عجیب ظاهر شد.

نوید محمدزاده