بهاره افشاری با انتشار این عکس نوشت:

اینروزها میتونم بگم اکثر اوقات  آرایش نمیکنم 

زمانی رو که سالها پیش برای رنگین کردن موهایم میذاشتم نمیگذارم نه به این خاطر که بی انگیزه و بی امید هستم .

برای اینکه یاد گرفتم دیگه صورتم رو با سیلی سرخ نگه ندارم بیشتر خودم باشم اگر حوصله ندارم خب ندارم و لبخندهایم واقعی باشد.

این عکس برای سه سال پیش است که همیشه آراسته و با لبخند مصنوعی بودم اما ته چشمانم امیدی به بهبود اوضاع نداشت.

امروزم را بیشتر دوست دارم .واقعی تر هستم اما امیدم هر روز بیشتر است چون یاد گرفتم فقط خودمان میتوانیم حال خودمان را خوب کنیم.

و برای شما دوست عزیزی که فرمودید ما پر از نشاط هستیم واقعیت این است که نیستیم . 

اما یاد گرفتیم از روزهای سخت مان عبور کنیم و مسئولیت کارهایمان رو به عهده بگیریم و همچنان رویاهایمان را دنبال کنیم و با همه دردهایمان امید داشته باشیم چیزی که شما مدعی بودی برایمان به ارمغان میاوری و نیاوردی .

اما ما مردم تاکید میکنم «مردم »پر از امید هستیم و خودمان برای خودمان تدبیر میکنیم.

ما ناجی خودمان هستیم .

بهاره افشاری