آزاده اسماعیل خانی بازیگر سینما و تلویزیون ، درباره وضعیت جسمانی گوهر خیراندیش گفت: مادرم شب گذشته از بیمارستان مرخص شد و خوشبختانه حالش خوب است. وی نیاز به استراحت دارد.

وی افزود: باید سعی کنیم برای مقابله با کرونا آگاهانه رفتار کنیم، استرس نداشته باشیم و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنیم.