عکسی که هدیه تهرانی با استایلش در فیلم بی همه چیز در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرده است.

هدیه تهرانی