افشاگری های شهاب حسینی در رابطه با سریال شهرزاد ، در برنامه «همرفیق» را در ادامه می بینید.