بهاء‌الدین خرمشاهی حافظ پژوه، در پی ابتلا به بیماری کرونا مدتی در بیمارستان بستری شد. خوشبختانه پس از مدتی، میزان درگیری‌ ریه خرمشاهی از ۵۰ و ۷۰ درصد، به کمتر از ۲۰ درصد رسید و در نهایت از بخش مراقبت‌های ویژه خارج شد.

طبق پیگیری‌های خبرنگار ما، یکی از اعضای خانواده این حافظ پژوه درباره آخرین وضعیت جسمی‌اش اظهار کرد، حال بهاء الدین خرمشاهی بهتر و از بیمارستان مرخص شده است؛ با این حال این حافظ پژوه، همچنان مشکلات تنفسی دارد.