مجید اخشابی ، خواننده باسابقه موسیقی سبک پاپ با اشتراک گذاشتن تصویری در حساب شخصی‌اش، برای مخاطبان آرزوی سلامتی و شادکامی کرد و نوشت:

"همواره زمانی فرا می‌رسد که

باید میان تماشاگر بودن

و عمل یکی را برگزید،

این معیار انسان شدن است!

آلبر دکامو

افسانه‌ سیزیف

با آرزوی سلامتی و شادکامی برای یکایک شما عزیزان

در پناه حضرت دوست برقرار باشید"

 

مجید اخشابی