امیرحسین رستمی ، چهره شناخته شده سینما و تلویزیون، تصویر قابل تأملی از تدریس رایگان یک معلم دزفولی به کودکان کار  را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد.

 

لستوری قابل تامل امیرحسین رستمی