بابک جهانبخش  خواننده پاپ کشورمان در پستی اینستاگرامی تصویری از پسر خود منتشر کرد و نوشت:

"چه روز زیبایی خواهد بود
وقتی بهترین‌ها رو برای دیگران بخواهید

آرزو کنیم حال همه خوب باشد
خیابان پر باشد از عابران سر خوشی
که نه غصه‌ای برای خوردن دارند
نه مشکلی برای حل نشدن

آرزو کنیم حال همه خوب باشد
به خوبی همان روز که آرامش و عشق
به خیابان‌های این شهر برگردد

دوستتون دارم"

بابک جهانبخش