مارال فرجاد این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

 

I8036123.png