شبنم قلی خانی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

 

شبنم قلی خانی