بابک جهانبخش در پستش نوشت:

پسر دوست‌ داشتنی من 

تاریخ تولد تو در تقویم فقط یک روز خاص نیست 

چرا که تو بارها و بارها،

هر روز و هر روز در قلب من متولد می شوی

به دنیا آمدن تو دلیل هر تپش قلبم است

دلیل هر تپش قلبم مبارک 

 

W3834712.png

T8488123.png