روزبه نعمت اللهی ، خواننده موسیقی پاپ که طرفداران خاص خود را دارد، با به اشتراک گذاشتن تصویری از خود در صفحه‎ اش نوشت:

"فکر را پر بدهید

و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر

فکر باید بپرد, برسد تا سر کوه تردید

و ببیند که میان افق باورها

کفر و ایمان چه به هم نزدیکند

فکر اگر پر بکشد

جای این توپ و تفنگ

این همه جنگ

سینه ها دشت محبت گردد

دستها مزرع گل های قشنگ

فکر اگر پر بکشد

هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست

همه پاکیم و رها ...

 

پست جدید روزبه نعمت اللهی