در حالی که این روزها پروژه های نمایش خانگی بسیاری پیش تولید و یا فیلمبرداری خود را در سکوت خبری آغاز کرده اند، محمد کارت هم مقدمات اولین پروژه نمایش خانگی خود را با نام موقت « یاغی » شروع کرده و در اولین گام پارسا پیروزفر را برای ایفای نقش در این سریال انتخاب کرده است.

کارت که بعد از ساخت فیلم سینمایی « شنای پروانه » و معضلاتی که برای اکران این فیلم متحمل شده این روزها با بحران قاچاق فیلمش هم روبرو شده، تصمیم دارد طی ماه های پایانی سال این پروژه را کلید بزند.