نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت:

هر روز هر لحظه کنار تو بودن عشقه روزت مبارک عزیزم..

 

N7912741.png