سارا بهرامی این عکس را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

 

سارا بهرامی