امیر نوری این عکس را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد که نشان دهنده لاغری مشهود اوست.

امیر نوری