ملیکا زارعی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

 

T2144611.png