نیما کرمی ، مجری برنامه‌های تلویزیونی، تصویری از خود و خانواده‌اش را در فضای مجازی منتشر و گذران وقت با اعضای خانواده را کاری نیکو دانست.

"وقت گذروندن با خانواده کار نیکویی است"

نیما کرمی و خانواده