اتابک نادری ، از بازیگران سریال « بچه مهندس 3 و 4» تصویری از پشت صحنه این سریال را در صفحه مجازی خود منتشر کرد.

"شب کاری در مسیر تولید #بچه_مهندس_فصل_چهار. تهیه کننده سعید سعدی کارگردان #احمد_کاوری نویسنده#حسن_وارسته"

پشت صحنه بچه مهندس