شنبم قلی خانی با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی خود نوشت:

یادش بخیر

تئاتر چشم‌ها

شبنم قلی خانی