بهراد خرازی ، بازیگر تلویزیون و تئاتر، تصویری از همکاری خود با رضا شفیعی جم در سریال « اسپینجر » را به اشتراک گذاشت.

" سریال اسپینجر به همراه اقارضا شفیعی جم"

بازیگر تلویزیون