ماسک زننده و جنجالی شهاب حسینی+ عکس

صبح امروز تصاویری از شهاب حسینی در آمریکا منتشر و ادعا شد که این سوپر استار سینما در حالیکه در ایران برنامه همرفیق را در حال ساخت دارد، برای تزریق واکسن به امریکا رفته و در آنجا واکسن کرونا را تزریق کرده است.

موضوع جنجالی دیگر ماسک حسینی با طرح ماده مخدر ماری جوانا است.

شهاب حسینی