بهاره افشاری در پستش نوشت:

تمام نا تمام من با تو تمام میشود

همین ...

تولدت مبارک جانم❤️

بهاره افشاری