عکسی که شیوا خنیاگر به تازگی از خودش با ظاهری متفاوت در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرده است.

شیوا خنیانگر