الیکا عبدالرزاقی با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:

یکی از بهترین تیم های برنامه ریزی که تا بحال دیدم .دمتون گرم بچه ها که تو این روزهای سخت ،جوری رفتار میکنین که آدم یادش میره مشکلات و سختی های روزگارو

ماسک ها برای عکس برداشته شده

برف بی صدا می بارد

الیکا