پاشا جمالی با انتشار این عکس نوشت:  

پاشا جمالی

تو بیا با نفست جان من بی جان باش
مهربان باش بیا بغض مرا پایان باش


وسط این همه کشتار و ویرانی و جنگ
تو بیا خوب ترین حادثه ی دوران باش


من نفس های پر از سرفه ی تهران هستم
تو نفس های پر از حال خوب گیلان باش