سحر زکریا در پستش نوشت:

ممنون آقای زمانپور ، لطفتان را هرگز فراموش نمی کنیم من عضو کوچک این حرفه که به تازگی رسانه ملی بر من تاخت، نمیدانم به چه جرمی ، بنده حتی نام واکسن را هم ذکر نکرده بودم ولی خوب چه بگویم همه جا مافیا بازیست و قسمتها یی از سخنانم پخش شد که اصلا چیزی که گفته بودم نبود ، وجالبتر آنکه به تازگی همکاری که مثل بنده بازیگر درجه 3 مورد خطاب قرار گرفتم ، نیست اتفاقا جز سلبریتی‌ ها هستند و در امریکا واکسن خود را زده اند به اندازه کافی ایشان وامثال ایشان آبروی ما را برده اند، لذا اینجانب از طرف خودم تقاضا دارم برای مردمم اول کسانی که برای نان شب مجبور به کار پر خطر هستند ، کسانی که با مترو ، وسایٔل نقلیه عمومی ، و...... که به ما ارجحیت دارند تزریق کنید ، همان چیزی که در صحبتهایم گفتم و نشان ندادنند، من نانم را در خون این مردم نمیزنم، من کنار میکشم با اینکه بیماری زمینه ایی دارم ولی مردمم عزیزترند با ز هم از حسن نیتتان سپاسگذارم.به یاد تمام عزیزانی که دیگر نیستند.

1