حسین پاکدل در پستش نوشت:

حسین پاکدل

واکسیناسیون

...

خیلی ساده‌است:

شفافیت اقدامات برای مردم از اول تا آخر

فراهم کردن واکسن استاندارد و معتبر

آغاز سریع واکسیناسیون رایگان و همگانی

توزیع عادلانه طبق پروتکل بهداشت جهانی

اولویت با کادر درمانی، سالمندان

و گروههای اجتماعی آسیب پذیر

...

عکسِ روزگاری که با موی نیمه‌سیاه می‌نشستیم و

فکر می‌کردیم چه کنیم که به این روز و روزگار نیفتیم.