نوید محمدزاده این عکس را در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.

محمدزاده