سحر دولتشاهی در پستش نوشت:

با نوید و صابر عزیز در 

با دلتنگی فراوون برای همه بچه های تیم درجه یک قورباغه

 سحر دولتشاهی