حامد همایون خواننده موسیقی پاپ کشورمان تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

حامد همایون