داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت:

داریوش فرضیایی

سلام دوستان

به لطف و بزرگواری خدای مهربان و با دعای خیر شما عزیزان حال مادر الحمدلله بسیار خوب شده و خدا رو شکر نتیجه آزمایشات نیز خوب بوده و به گفته پزشک معالج یه سرماخوردگی جزیی بیشتر نیست که با استراحت بهتر نیز خواهند شد

خلاصه از همه شما سپاسگزارم که پیگیر حالشون بودین

دوستتون دارم و به رسم احترام دست تک تکتون رو میبوسم

یا حق