الهام پاوه نژاد با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:

الهام پاوه نژاد


ما صبور بودیم و
آرزوهایمان از سقف اتاق
بالاتر نرفت

فریادمان
همیشه در دل ماند
اگر هم اشکی ریختیم
کسی ندید

ما صبور بودیم و
رویاها محال
و
روزگار بد...

گیتا گرکانی 

آخرین ساعت از آخرین روز بهمن ماه سالِ منحوسِ ۹۹
لطفاً
لطفاً
لطفاً
مراقب خودتون و همدیگه باشید/باشیم.