فرزاد فرخ پست زیر را در قسمت استوری صفحه شخصی خود منتشر کرد.

فرزد فرخ