عکسی از زنده یاد علی انصاریان در کنار برادر و مادرشون
روحش شاد ویادش گرامی 

 علی انصاریان در کنار مادر و برادرش