محمد علیزاده این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و در ادامه نوشت:

علیزاده

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد

البته عکس به سال قبل بر میگرده

در پناه خدا