تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «رعد و برق» به کارگردانی بهروز افخمی ، این روزها در مناطق مختلفی از جمله منطقه صفر مرزی ادامه دارد اما نکته جالب است نه تنها افخمی بلکه هیچ یک از عوامل و بازیگران نیز در پشت صحنه این کار از ماسک استفاده نمی‌کنند!


افخمی