عکسی که دنیا مدنی با حالی غمگین در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

دنیا مدنی هم غمگین شد + عکس