جواد عزتی میهمان این هفته « همرفیق » شهاب حسینی خواهد بود.