امیرعلی دانایی ، ایفاگر نقش فرماندار در سریال تاریخی « کلاه پهلوی » تصویری کمتر دیده شده از دوران جوانی خود را در صفحه شخصی‎اش منتشر کرد.

بازیگر کلاه پهلوی