جواد عزتی از نقش خود در شنای پروانه عکسی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

جواد عزتی